COURSES

โครงการอบรมภาษาออนไลน์รุ่นที่ 6 กับ KU Lang
O N L I N E รุ่นที่ 6 ปิดรับสมัครแล้ว รอติดตามรุ่นที่ 7
Read more.
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Preparation for Graduate Studies) รุ่นที่ 9
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Preparation for Graduate Studies) รุ่นที่ 9 รับสมัคร 10 พ.ค. 2564 ถึง 10 มิ.ย. 2564 เรียนวันที่ 20 / 26
Read more.
ใบสมัครภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ + ใบสมัครภาษาอังกฤษ
Read more.
ใบสมัครภาษายุโรป (ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย อิตาเลียน โปรตุเกส)
ดาวน์โหลดแผ่นพับ + ใบสมัครภาษาสเปน รัสเซีย อิตาเลียน โปรตุเกส
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 9
Read more.
ประกาศเรื่องการให้บริการของศูนย์ภาษา
Read more.
ประกาศเรื่องการเรียนหลักสูตรรุ่น 79
ประกาศเรื่องการเรียนหลักสูตรรุ่น 79
Read more.