COURSES

English
เลื่อนเปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Chinese
เลื่อนเปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Japanese
เลื่อนเปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Korean
เลื่อนเปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
French
เลื่อนเปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
German
เลื่อนเปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Vietnamese
เลื่อนเปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Spanish
เลื่อนเปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Italian
เลื่อนเปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Russian
เลื่อนเปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Portuguese
เลื่อนเปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Burmese
ขออภัยหลักสูตรพม่าไม่ได้เปิดในรุ่นนี้ โปรดติดตามรุ่นถัดไป
Read more.
Khmer
เลื่อนเปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Bahasa Indonesia
เลื่อนเปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
โครงการอบรมภาษาออนไลน์รุ่นที่ 6 กับ KU Lang
รอติดตามรุ่น O N L I N E รุ่นที่ 6
Read more.
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Preparation for Graduate Studies) รุ่นที่ 9
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Preparation for Graduate Studies) รุ่นที่ 9 รับสมัคร 10 พ.ค. 2564 ถึง 11 ก.ค. 2564 เรียนวันที่ 20 / 26
Read more.
ใบสมัครภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ + ใบสมัครภาษาอังกฤษ
Read more.
ประกาศเรื่องการให้บริการของศูนย์ภาษา
Read more.
ประกาศเรื่องการเรียนหลักสูตรรุ่น 79
ประกาศเรื่องการเรียนหลักสูตรรุ่น 79
Read more.
ประกาศเรื่องการเรียนหลักสูตรรุ่น 78
ประกาศเรื่องการเรียนหลักสูตรรุ่น 78 ขอให้ผู้เรียนอ่านให้ละเอียดเด้อครับเด้อ ด้วยรักจากแอดมินคนเดิม
Read more.