COURSES

English
Read more.
Chinese
Read more.
Japanese
Read more.
Vietnamese
Read more.
Spanish
Read more.
Italian
Read more.
Russian
Read more.
Portuguese
Read more.
Burmese
Read more.
Bahasa Indonesia
Read more.
โครงการอบรมภาษาสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6
ศูนย์ภาษา มก. เปิดรับสมัครน้องๆ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 (โครงการอบรมหลักสูตรสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ปี 2563) มีโครงการดังนี้ รอบแรก : วันที่ 23 มีนาคม – 8 เมษายน 2563 จำนวน 36
Read more.
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Preparation for Graduate Studies) รุ่นที่ 6
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึง 13 มีนาคม 2563 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Preparation for Graduate Studies) หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเรียน ปริญญาเอก (รุ่นที่ 6) อบรม วันที่ 22 / 28
Read more.
ใบสมัครภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ + ใบสมัครภาษาอังกฤษ
Read more.
บรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาต่างๆมากกว่า 10 ภาษา
Read more.
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ (กรมส่งเสริมการเกษตร)
Read more.
กิจกรรมบวงสรวงและทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2562
Read more.