COURSES

เปิดรับสมัครแล้ว ONSITE รุ่น 15
“เรียนภาษาออนไซต์รุ่นที่ 15” ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N S I T E รุ่นที่ 15 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
Read more.
เปิดรับสมัครแล้ว ONLINE รุ่น 15
“เรียนภาษาออนไลน์รุ่นที่ 15” ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N L I N E รุ่นที่ 15 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
Read more.
ใบสมัครภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ + ใบสมัครภาษาอังกฤษ
Read more.
ใบสมัครภาษายุโรป (ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย อิตาเลียน โปรตุเกส)
ดาวน์โหลดแผ่นพับ + ใบสมัครภาษาสเปน รัสเซีย อิตาเลียน โปรตุเกส
Read more.
ใบสมัครภาษาอาเซียน (อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม พม่า)
ดาวน์โหลดแผ่นพับ + ใบสมัครภาษาเวียดนาม พม่า เขมร อินโดนีเซีย
Read more.
การเทียบโอนชั่วโมงกิจกรรมนิสิตกับศูนย์ภาษา
Read more.
ศูนย์ภาษารับแปลเอกสาร
📣 ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับแปลเอกสารทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อาเซียน ยุโรป 📌📌 แปลเอกสารทุกประเภท อาทิ เอกสารราชการ / เอกสารเฉพาะทาง / บทคัดย่องานวิจัย บทความ
Read more.
การเทียบหน่วยกิตภาษาตะวันออกกับศูนย์ภาษาฯ
Read more.