COURSES

English
Read more.
Chinese
Read more.
Japanese
Read more.
Vietnamese
Read more.
Spanish
Read more.
Italian
Read more.
Russian
Read more.
Portuguese
Read more.
Burmese
Read more.
Bahasa Indonesia
Read more.
รอติดตาม โครงการอบรมภาษาออนไลน์รุ่นที่ 3 กับ KU Lang เร็วๆนี้
ช่องทางการสมัครและชำระเงิน 1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินส่งเข้ามาอีเมล์ kulang@ku.th (ใบสมัครกรุณาแนบเป็นไฟล์ Word) 2. การชำระเงิน โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 235-227390-3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ***(โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อนำมาแลกใบเสร็จตัวจริงที่ศูนย์ภาษา) หมายเหตุ
Read more.
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Preparation for Graduate Studies) รุ่นที่ 7
ติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้
Read more.
ใบสมัครภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ + ใบสมัครภาษาอังกฤษ
Read more.
การสอนชดเชยหลักสูตรต่างๆของศูนย์ภาษา รุ่น 76 (หลักสูตรนอกเวลาราชการในวันเสาร์และอาทิตย์)
การสอนชดเชยหลักสูตรต่างๆของศูนย์ภาษา รุ่น 76 (หลักสูตรนอกเวลาราชการในวันเสาร์และอาทิตย์) เนื่องจากวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ม.เกษตรศาสตร์ได้ออกประกาศฉบับที่ 17 ซึ่งผ่อนคลายความเข้มงวดในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น ศูนย์ภาษาของเราจึงไม่รอช้ารีบดำเนินงานเรื่องการสอนชดเชยหลักสูตรรุ่น 76 ของเราตามที่สัญญาไว้ทันที (ทีมงานแอดรอคอยการจัดสอนชดเชยให้ท่านมานับหลายเดือน จึงพร้อมมาก ณ จุดนี้ )
Read more.
บรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาต่างๆมากกว่า 10 ภาษา
Read more.
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ (กรมส่งเสริมการเกษตร)
Read more.