COURSES

English
เปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Chinese
เปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Japanese
เปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Korean
เปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
French
เปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
German
เปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Vietnamese
เปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Spanish
เปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Italian
เปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Russian
เปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Portuguese
เปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Burmese
ขออภัยหลักสูตรพม่าไม่ได้เปิดในรุ่นนี้ โปรดติดตามรุ่นถัดไป
Read more.
Khmer
เปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
Bahasa Indonesia
เปิดรับสมัครรุ่น 79
Read more.
โครงการอบรมภาษาออนไลน์รุ่นที่ 5 กับ KU Lang เปิดรับสมัครแล้ว
รอติดตามรุ่น O N L I N E รุ่นที่ 6
Read more.
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Preparation for Graduate Studies) รุ่นที่ 8
ปิดรับสมัครแล้ว!!! โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Preparation for Graduate Studies) รุ่นที่ 8 รับสมัคร 20 ม.ค. 2564 ถึง 11 ก.พ. 2564 เรียนวันที่ 21 /
Read more.
ใบสมัครภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ + ใบสมัครภาษาอังกฤษ
Read more.
ประกาศเรื่องการเรียนหลักสูตรรุ่น 78
ประกาศเรื่องการเรียนหลักสูตรรุ่น 78 ขอให้ผู้เรียนอ่านให้ละเอียดเด้อครับเด้อ ด้วยรักจากแอดมินคนเดิม
Read more.
ประกาศห้องเรียน รุ่นที่ 78 และรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Conversation กับ English Skills for Business
ประกาศห้องเรียน และ ตึกเรียน ของหลักสูตรภาษาของ KU Lang รุ่น 78 ทุกหลักสูตร ทุกภาษา และประกาศผลการจัดกลุ่มระดับการเรียนหลักสูตร English Conversation และ English Skills for Business สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ครับ
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 7”
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 7”
Read more.