COURSES

ปิดรับสมัครแล้ว “ออนไลน์รุ่นที่ 10” (รอติดตามรุ่นถัดไป)
ปิดรับสมัครแล้วออนไลน์รุ่น 10 (รอติดตามรุ่นถัดไป) ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N L I N E รุ่นที่ 10 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 18
Read more.
ปิดรับสมัครแล้ว English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 11 (รอติดตามรุ่นถัดไป)
คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 11 เรียนแบบ Online 👍 ใบรับรองการผ่านเกณฑ์ในการเรียนหลักสูตรนี้นำไปใช้สมัครเรียนต่อปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทุกวิทยาเขต 💯 👍กำลังจะเริ่มเรียนวันที่ 18 ก.ค. 2565 นี้ 👍
Read more.
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Preparation for Graduate Studies) รุ่นที่ 9
ปิดรับสมัครแล้ว! รอติดตามรุ่นถัดไป
Read more.
ใบสมัครภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ + ใบสมัครภาษาอังกฤษ
Read more.
ใบสมัครภาษายุโรป (ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย อิตาเลียน โปรตุเกส)
ดาวน์โหลดแผ่นพับ + ใบสมัครภาษาสเปน รัสเซีย อิตาเลียน โปรตุเกส
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 9
Read more.
ประกาศเรื่องการให้บริการของศูนย์ภาษา
Read more.
ประกาศเรื่องการเรียนหลักสูตรรุ่น 79
ประกาศเรื่องการเรียนหลักสูตรรุ่น 79
Read more.