COURSES

English
Read more.
Chinese
Read more.
Japanese
Read more.
Vietnamese
Read more.
Spanish
Read more.
Italian
Read more.
Russian
Read more.
Portuguese
Read more.
Burmese
Read more.
Bahasa Indonesia
Read more.
“English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 5”
โครงการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร “English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 5”    ผู้ผ่านการอบรม และมีผลคะแนนร้อยละ 70 ขึ้น ใช้ผลการอบรมในการสมัครเรียนปริญญาเอก ม.เกษตร ได้ (ยื่นสมัครเรียนภาคปลาย 62)   เริ่มรับตั้งแต่บัดนี้
Read more.
โครงการ Essential English & Basic Badminton for Kids สำหรับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย
สำหรับน้องๆอายุ 10-12 ปี ในช่วงปิดเทอมนี้ ศูนย์ภาษาขอนำเสนอคอร์ส Essential English & Basic Badminton for Kids รวม 7 วัน 42 ชม. สนุกสนานไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและเจ้าของภาษา สอดแทรกกิจกรรมงานประดิษฐ์ต่างๆ
Read more.
Elementary Chinese & Drawing for Kids (อายุ 7-9 ปี)
Elementary Chinese & Drawing for Kids (อายุ 7-9 ปี) คอร์สใหม่ล่ามาแรง สำหรับช่วงปิดเทอมเล็กนี้!! เรียนภาษาจีนควบคู่กับศิลปะตลอดทั้ง 7 วัน เริ่มเรียน 25 กันยา ถึง 3 ตุลา
Read more.
บรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาต่างๆมากกว่า 10 ภาษา
Read more.
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ (กรมส่งเสริมการเกษตร)
Read more.
กิจกรรมบวงสรวงและทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2562
Read more.