ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาเยอรมัน

German

 ** ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาเยอรมัน ประจำภาคต้น 2561 **

ปิดรับการโอนเงิน สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเงินสด ที่สำนักงานศูนย์ภาษา

วันที่ 9, 10 ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 18.00 น.

วันแม่แห่งชาติ 11, 12, 13 ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 15.00 น.

วันที่ 14, 15, 16, 17, ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 18.00 น.

วันที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 12.00 และ 13.00 – 14.00 น.

และเริ่มเรียนวันที่ 25 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับ 39 ชั่วโมงกิจกรรม

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนระหว่าง 25 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชั่วโมง)
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น (A1-1)จันทร์-พุธ17.30-19.30 น.4,000 บาท3,800 บาท
อังคาร-พฤหัส17.30-19.30 น.4,000 บาท3,800 บาท
วันเสาร์09.00-12.30 น.4,000 บาท3,800 บาท
วันเสาร์13.00-16.30 น.4,000 บาท3,800 บาท
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น (A1-2)วันเสาร์09.00-12.30 น.4,000 บาท3,800 บาท
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น (A1-3)วันเสาร์09.00-12.30 น.4,000 บาท3,800 บาท

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาเยอรมัน ศูนย์ภาษา มก. เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)

ได้ที่  Download เอกสารการสมัครภาษาเยอรมันศูนย์ภาษา มก. หรือโทร. 02-9428888-9