German

** ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาเยอรมัน ประจำภาคปลาย 2560 **

(ปิดรับสมัคร ภาคปลาย 2560)

และเริ่มเรียนวันที่ 27 มกราคม – 6 พฤษภาคม 2561 (39 ชม./1 หลักสูตร)

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
เริ่มเรียนระหว่าง 27 มกราคม - 6 พฤษภาคม 2561 (39 ชั่วโมง)
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น (A1-1)อังคาร-พฤหัส17.30-19.30 น.4,000 บาท3,800 บาท
วันเสาร์09.00-12.15 น.4,000 บาท3,800 บาท
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น (A1-2)อังคาร-พฤหัส17.30-19.30 น.ปิดปิด
วันเสาร์09.00-12.15 น.4,000 บาท3,800 บาท
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น (A1-3)วันเสาร์09.00-12.15 น.ปิดปิด
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น (A1-4)วันเสาร์09.00-12.15 น.ปิดปิด

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาเยอรมัน ศูนย์ภาษา มก. เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)

ได้ที่  Download เอกสารการสมัครภาษาเยอรมันศูนย์ภาษา มก. หรือโทร. 02-9428888-9