Spanish

** ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาสเปน ประจำภาคปลาย 2560 **

(ปิดรับสมัคร ภาคปลาย 2560)

และเริ่มเรียนวันที่ 27 มกราคม – 6 พฤษภาคม 2561 (39 ชม./1 หลักสูตร)

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
เริ่มเรียนระหว่าง 27 มกราคม - 6 พฤษภาคม 2561 (39 ชั่วโมง)
ภาษาสเปนเบื้องต้น 1จันทร์-พุธ17.30-19.30 น.ปิดปิด
เสาร์09.00-12.15 น.4,500 บาท4,300 บาท
ภาษาสเปนเบื้องต้น 3อาทิตย์09.00-12.15 น.ปิดปิด
สนทนาภาษาสเปน 1เสาร์13.00-16.15 น.ปิดปิด

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาสเปน เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)

ได้ที่ Download เอกสารการสมัครเรียนภาษาสเปน ศูนย์ภาษา มก. หรือโทร. 02-9428888-9