Spanish

 ** ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาสเปน ประจำภาคต้น 2561 **

ปิดรับสมัครภาคต้น 2561

ชำระเงินสดปิดรับการโอนเงิน ระหว่างวันที่ 20-24 ส.ค. 61 ถึง 18.00 น.

และเริ่มเรียนวันที่ 25 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับ 39 ชั่วโมงกิจกรรม

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนระหว่าง 25 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชั่วโมง)
ภาษาสเปนเบื้องต้น 1อังคาร-พฤหัส17.30-19.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
เสาร์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
อาทิตย์09.00-12.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
ภาษาสเปนเบื้องต้น 2เสาร์13.00-16.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
สนทนาภาษาสเปน 1 HOT !!!
จำกัดเพียง 20 ท่าน
อาทิตย์09.00-12.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาสเปน เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)

ได้ที่ Download เอกสารการสมัครเรียนภาษาสเปน ศูนย์ภาษา มก. หรือโทร. 02-9428888-9