ประกาศห้องเรียนโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 74 รอบสอง (ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562)