รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน หลักสูตร English Preparation for Graduate Studies

“โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Preparation for Graduate Studies”

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 70 จำนวน 47 คน

 

ศูนย์ภาษา มก. จัดโครงการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร “English Preparation for Graduate Studies.”
ผู้ผ่านการอบรม และมีผลคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปสามารถใช้ผลดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ม.เกษตรได้