ประกาศรายชื่อ และห้องเรียน หลักสูตร English Preparation for Graduate Studies

ประกาศรายชื่อ และห้องเรียน หลักสูตร “English Preparation for Graduate Studies.”

 

ศูนย์ภาษา มก. จัดโครงการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร “English Preparation for Graduate Studies.”
ผู้ผ่านการอบรม และมีผลคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปสามารถใช้ผลดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ม.เกษตรได้