โครการอบรมเทคนิคล่ามพูดตามรุ่นที่ 1

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการล่ามพูดตาม รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน /วันเสาร์ที่ 30 กันยายน และ วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ห้อง 103
วิทยากรโดยอาจารย์อภิชาต เพิ่มชวลิต อย่าพลาดการติดตามข่าวของศูนย์ภาษา มก. เพราะเราจะมีจัดโครงการอบรมดีๆ เช่นนี้อีกเรื่อยๆ