รับปริญญา “เดียร์น่า ฟลีโป” พรีเซ็นเตอร์ ศูนย์ภาษา มก. – KU-Lang ศูนย์ภาษา มก.

รับปริญญา “เดียร์น่า ฟลีโป” พรีเซ็นเตอร์ ศูนย์ภาษา มก.

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ. วรัสยาพร กีรติกรณ์ธนายศ พร้อมคณะกรรมการ ฯ และบุคลากร ศูนย์ภาษา มก.  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ เดียร์น่า ฟลีโป พรีเซ็นเตอร์ศูนย์ภาษา มก. เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาจาก ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560