ศูนย์ภาษา มก. สวัสดีปีใหม่ 2561 – KU-Lang ศูนย์ภาษา มก.

ศูนย์ภาษา มก. สวัสดีปีใหม่ 2561

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ดร. ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์ คณะกรรมการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เดินทางสวัสดีปีใหม่ ปี 2561 แก่หน่วยงานต่างๆ