โครงการ English for Fun รุ่นที่ 3

English for Fun รุ่นที่ 3 มาแล้ว มาแล้ว

“ลงทุนในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับลูกในช่วงปิดเทอมนี้”

โครงการภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กประถมศึกษา
สองระดับชั้นป.1-3 และ ป. 4-6

ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายนนี้ (เรียน จ.-ศ. เวลา 9.00-12.00 น.) รวม 30 ชั่วโมง ราคา 4,800 บาท (รวมค่าอาหารว่างและนมแล้ว)

รายละเอียดเพิ่มเติม  Brochure English for Fun 3

สนใจสอบถาม 02-942-8888-9 หรือในอินบ๊อกซ์ FB  Facebook ศูนย์ภาษา มก.

พิเศษสำหรับบุตรบุคลากร มก. ราคา 4,500 บาท!

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้- 5 เมษายน 2561

สนใจสมัคร สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-942-8888-9 ศูนย์ภาษา มก.

ขั้นตอนการสมัครเรียน

  1. ท่านที่สนใจหลักสูตรนี้ให้แก่บุตรของท่าน
  2. อ่านรายละเอียดในใบสมัครพร้อมกรอกใบสมัครและรายละเอียดให้ครบถ้วน
  3. ยื่นใบสมัครและชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
  4. กรณีบุตรบุคลากรท่านต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานในขั้นตอนการสมัครจึงจะได้ส่วนลด

วิธีการชำระค่าเรียน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  1. ยื่นใบสมัครพร้อมกับชำระเงินสดได้ที่ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) ชั้น 1 ห้อง 100 หรือ
  2. ชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-227390-3 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

***(กรณีชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อนำมาแลกใบเสร็จในวันแรกที่เรียน และต้องยืนยันการสมัครกับทางศูนย์ภาษา ผ่าน Fax หรือ E-mail ดังนี้)***

(โปรดเลือกส่ง Fax หรือ E-mail อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 02-9428887
  • E-mail ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ lang_hum@hotmail.com

ไฟล์ ใบสมัครเรียน โครงการ English for Fun รุ่นที่ 3  Word  และไฟล์  PDF

สามารถดูตารางห้องเรียนได้ที่บอร์ดหน้าห้องสำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) ในวันแรกที่เรียน หรือติดตามประกาศห้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา