ประกาศผลการเรียน English Preparation for Graduate Studies รุ่น 2

ประกาศผลการเรียน โครงการ “English Preparation for Graduate Studies รุ่น 2”

 

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 70

 

 

**** ผู้ผ่านการอบรม โปรดนำบัตรประชาชน มารับใบประกาศนียบัตรด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผลคะแนนสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปีหลังจากวันที่ลงในใบประกาศ”

ผู้ผ่านการอบรม และมีผลคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปสามารถใช้ผลดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ม.เกษตรได้ สามารถเยี่ยมชมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์