รับสมัครโครงการ English Preparation for Graduate Studies รุ่น 3

โครงการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร “English Preparation for Graduate Studies รุ่น 3” ผู้ผ่านการอบรม และมีผลคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปสามารถใช้ผลดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ม.เกษตรได้

ขั้นตอนการสมัครเรียน

สมัครเรียนด้วยตนเองพร้อมชำระเงินสด ถึง 1 สิงหาคม 2561 

อบรม วันที่ 4, 5, 18, 19, 25, 26 สิงหาคม 2561   (วันละ 7 ชั่วโมง)

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ PDF  หรือ MS WORD
  2. กรอกใบสมัครและรายละเอียดให้ครบถ้วน  (ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษกรอกตัวพิมพ์ใหญ่)
  3. ส่งหลักฐานการสมัครเรียนและหลักฐานการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดให้โอนเท่านั้น (กรณีที่หลักสูตรเต็มหรือหลักสูตรเปิดไม่ได้ทางเราจะคืนเงินให้ )
  4. ในกรณีที่ต้องการให้ออกใบเสร็จในนามบริษัท กรุณาแจ้งรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ต้องการให้ออกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หารเกิดข้อผิดพลาดจากการที่ผู้สมัครไม่ได้แจ้งล่วงหน้า จะสามารถทำการไขด้วยลายมือผู้ออกใบเสร็จได้เท่านั้น (ชื่อ+ที่อยู่บริษัท+เลขกำกับภาษี)

วิธีการชำระค่าเรียน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  1. ยื่นใบสมัครพร้อมกับชำระเงินสดได้ที่ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) ชั้น 1 ห้อง 100 ในวันและเวลาราชการ 9.00 – 16.00 น. หรือ
  2. ชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-227390-3 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

***(กรณีชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อนำมาแลกใบเสร็จในวันแรกที่เรียน และต้องยืนยันการสมัครกับทางศูนย์ภาษา ผ่าน Fax หรือ E-mail ดังนี้)***

(โปรดเลือกส่ง Fax หรือ E-mail อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 02-9428887
  • E-mail ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ lang_hum@hotmail.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 029428888-9