ประกาศผลการอบรม “English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 3”

ประกาศผลการอบรม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 3”

ผู้สอบผ่านติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยรับผลการอบรมด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม “English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 3”

#kulang

#ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์