English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 4

โครงการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร “English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 4”

ผู้ผ่านการอบรม และมีผลคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปสามารถใช้ผลดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ม.เกษตรได้

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สมัครพร้อมชำระเงินสดได้ที่สำนักงานศูนย์ภาษา

เรียน 11 / 12 / 18 / 25 / 26 พฤษภาคม และ 1 / 2 มิถุนายน 2562 (วันละ 6 ชั่วโมง)

***สอบวันที่ 2 มิถุนายน 2562***

(ประกาศผลการอบรมทางเวปไซด์ศูนย์ภาษา วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9428888-9

ขั้นตอนการสมัครเรียน

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ PDF หรือ MS WORD
  2. กรอกใบสมัครและรายละเอียดให้ครบถ้วน  (ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษกรอกตัวพิมพ์ใหญ่)
  3. การชำระเงินผ่านธนาคาร ส่งหลักฐานการสมัครเรียนและหลักฐานการชำระเงินภายในภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้โอนเท่านั้น (กรณีที่หลักสูตรเต็มหรือหลักสูตรเปิดไม่ได้ทางศูนย์ภาษาจะดำเนินการคืนเงิน )
  4. ในกรณีที่ต้องการให้ออกใบเสร็จในนามบริษัท กรุณาแจ้งรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ต้องการให้ออกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หากเกิดข้อผิดพลาดจากการที่ผู้สมัครไม่ได้แจ้งล่วงหน้า จะสามารถทำการไขด้วยลายมือผู้ออกใบเสร็จได้เท่านั้น (ชื่อ+ที่อยู่บริษัท+เลขกำกับภาษี)

วิธีการชำระค่าเรียน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  1. ยื่นใบสมัครพร้อมกับชำระเงินสดได้ที่ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) ชั้น 1 ห้อง 100 หรือ
  2. ชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-227390-3 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

(โปรดเลือกส่ง Fax หรือ E-mail อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 02-9428887
  • E-mail ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ lang_hum@hotmail.com

สามารถดูตารางห้องเรียนได้ที่บอร์ดหน้าห้องสำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) ในวันแรกที่เรียน หรือติดตามประกาศห้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา และ Facebook ศูนย์ภาษา มก