“English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 5”

โครงการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร “English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 5”

 

 ผู้ผ่านการอบรม และมีผลคะแนนร้อยละ 70 ขึ้น ใช้ผลการอบรมในการสมัครเรียนปริญญาเอก ม.เกษตร ได้ (ยื่นสมัครเรียนภาคปลาย 62)

 

เริ่มรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 18 ตุลาคม 2562 กันยายน –  ตุลาคม 2562  (สามารถโอนเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด)

อบรมวันที่ 19 / 20 / 26 / 27 ตุลาคม และ 2 / 3 / 9 พฤศจิกายน 2562 (วันละ 6 ชั่วโมง)

 

หมายเหตุ

  • สมัครและชำระเงินภายใน 20 ก.ย. 62 รับส่วนลด 400 บาท
  • รับจำนวนจำกัด

ขั้นตอนการสมัครเรียน

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ PDF  หรือ MS WORD
  2. กรอกใบสมัครและรายละเอียดให้ครบถ้วน  (ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษกรอกตัวพิมพ์ใหญ่)
  3. การชำระเงินผ่านธนาคาร ส่งหลักฐานการสมัครเรียนและหลักฐานการชำระเงินภายในภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้โอนเท่านั้น (กรณีที่หลักสูตรเต็มหรือหลักสูตรเปิดไม่ได้ทางศูนย์ภาษาจะดำเนินการคืนเงิน )

 

วิธีการชำระค่าเรียน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  1. ยื่นใบสมัครพร้อมกับชำระเงินสดได้ที่ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) ชั้น 1 ห้อง 100 หรือ
  2. ชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-227390-3 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

(โปรดเลือกส่ง Fax หรือ E-mail อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 02-9428887
  • E-mail ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ lang_hum@hotmail.com

สามารถดูตารางห้องเรียนได้ที่บอร์ดหน้าห้องสำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) ในวันแรกที่เรียน หรือติดตามประกาศห้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา และ Facebook ศูนย์ภาษา มก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9428888-9