ปิดรับสมัครแล้ว “ออนไลน์รุ่นที่ 10” (รอติดตามรุ่นถัดไป)

ปิดรับสมัครแล้วออนไลน์รุ่น 10 (รอติดตามรุ่นถัดไป)

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N L I N E รุ่นที่ 10

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2565 สมัครผ่าน google forms

*เรียน 1 ก.ค. 65 ถึง 25 ส.ค. 65 (สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง) รวม 30 ชั่วโมง*

*เรียน 2 ก.ค. 65 ถึง 4 ก.ย. 65 (สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 3 ชั่วโมง) รวม 30 ชั่วโมง*

โบรชัวร์ออนไลน์รุ่นที่ 10

https://drive.google.com/file/d/1bUmUFuF3sA7ZaV7i6jehL-qsQtDJ0af4/view?usp=sharing

สำหรับหลักสูตร Conversation ผู้เรียนสามารถลงเลือกตามระดับของตนเองได้เลย ไม่มีการทดสอบวัดระดับ

สมัครเรียนภาษาตะวันออก ภาษาอังกฤษ และภาษายุโรป (หลักสูตร 2,800 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

https://forms.gle/LqaucDqwdyrB2uTA7

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาตะวันออก และภาษายุโรป (หลักสูตร 3,000 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

https://forms.gle/L1ZdybmSaiJfhLvc8

วิธีการชำระค่าเรียนโอนก่อนสมัคร

ชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-227390-3 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *