*ปิดรับสมัครแล้ว* ออนไลน์รุ่นที่ 8

ออนไลน์รุ่น 8 ปิดรับสมัครแล้ว ติดตามออนไลน์รุ่น 9 ได้เร็วๆนี้

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N L I N E รุ่นที่ 8

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สมัครผ่าน google forms

เรียน 11 ธันวาคม 64 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 65 รวม 30 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง

Early Bird ได้รับส่วนลด 200 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

โบรชัวร์ออนไลน์รุ่นที่ 8

สำหรับหลักสูตร Conversation ผู้เรียนสามารถลงเลือกตามระดับของตนเองได้เลย ไม่มีการทดสอบวัดระดับ

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 2,600 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

สมัครเรียนภาษาตะวันออก ภาษาอังกฤษ และภาษายุโรป (หลักสูตร 2,800 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาตะวันออก และภาษายุโรป (หลักสูตร 3,000 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

วิธีการชำระค่าเรียนโอนก่อนสมัคร

ชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-227390-3 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *