ปิดรับสมัครแล้ว รูปแบบ ONLINE

ปิดรับสมัครแล้ว “เรียนภาษาออนไลน์รุ่นที่ 11”

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N L I N E รุ่นที่ 11

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2565 สมัครผ่าน google forms

*เรียน 1 ต.ค. 65 ถึง 28 พ.ย. 65 (สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง) รวม 30 ชั่วโมง*

*เรียน 1 ต.ค. 65 ถึง 18 ธ.ค. 65 (สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 3 ชั่วโมง) รวม 30 ชั่วโมง*

โบรชัวร์ออนไลน์รุ่นที่ 11

สำหรับหลักสูตร Conversation ผู้เรียนสามารถลงเลือกตามระดับของตนเองได้เลย ไม่มีการทดสอบวัดระดับ

สมัครเรียนภาษาตะวันออก ภาษาอังกฤษ และภาษายุโรป (หลักสูตร 2,800 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาตะวันออก และภาษายุโรป (หลักสูตร 3,000 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

วิธีการชำระค่าเรียนโอนก่อนสมัคร

ชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-227390-3 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *