โครงการอบรมภาษาออนไลน์รุ่นที่ 6 กับ KU Lang

O N L I N E รุ่นที่ 6 ปิดรับสมัครแล้ว รอติดตามรุ่นที่ 7

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N L I N E รุ่นที่ 6

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 สมัครผ่าน google forms

เรียน 18 มิ.ย. 64 ถึง 17 ส.ค. 64 / 30 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง

Early Bird ไดเรับส่วนลด 200 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564

โบรชัวร์ออนไลน์รุ่นที่ 6 เรียนภาษาออนไลน์รุ่นที่ 6 กับ KU Lang

รายละเอียดต่างๆ ขั้นตอนการสมัครและแนวทางการเรียนการสอน

สำหรับหลักสูตร Conversation และ English Skills for Business ผู้เรียนสามารถลงเลือกตามระดับของตนเองได้เลย ไม่มีการทดสอบวัดระดับ

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน (หลักสูตร 2,500 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

https://forms.gle/24cFwxima96Kknzq9

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ อิตาเลียน เยอรมัน รัสเซีย โปรตเกส(หลักสูตร 3,000 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

https://forms.gle/FBQETKka5jqt92MF7

สมัครเรียนภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม (หลักสูตร 2,500 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

https://forms.gle/SwvpShRnfXQyEKuP6

สมัครเรียนภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม เขมร พม่า และอินโดนีเซีย (หลักสูตร 3,000 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

https://forms.gle/GEcGR3WWXxqXwMTr6

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *