โครงการอบรมภาษาออนไลน์รุ่นที่ 6 กับ KU Lang

รอติดตามรุ่น O N L I N E รุ่นที่ 6

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N L I N E รุ่นที่ 5

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564 สมัครผ่าน google forms

เรียน 30 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง

Early Bird ไดเรับส่วนลด 200 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564

โบรชัวร์ออนไลน์รุ่นที่ 5 เรียนภาษาออนไลน์รุ่นที่ 5 กับ KU Lang

รายละเอียดต่างๆ ขั้นตอนการสมัครและแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์รุ่นที่ 5

สำหรับหลักสูตร Conversation และ English Skills for Business ผู้เรียนสามารถลงเลือกตามระดับของตนเองได้เลย ไม่มีการทดสอบวัดระดับ

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน โปรตุเกส (หลักสูตร 2,500 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 3,000 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

สมัครเรียนภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม (หลักสูตร 2,500 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

สมัครเรียนภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม เขมร พม่า และอินโดนีเซีย (หลักสูตร 3,000 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *