ปิดรับสมัครแล้ว ONSITE รุ่น 13 รอติดตามรุ่นถัดไป

“เรียนภาษาออนไซต์รุ่นที่ 13”

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N S I T E รุ่นที่ 13

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 สมัครผ่าน google forms

*เรียน 22 เม.ย. 66 ถึง 17 มิ.ย. 66 (สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 4 ชั่วโมง) รวม 36 ชั่วโมง*

โบรชัวร์ออนไซต์รุ่นที่ 13 https://drive.google.com/file/d/1oKV9lKqeBbTh9NsLiiJMhl_4Kuyq5UIl/view?usp=share_link

สำหรับหลักสูตร Conversation ผู้เรียนสามารถลงเลือกตามระดับของตนเองได้เลย ไม่มีการทดสอบวัดระดับ

สมัครเรียนภาษาตะวันออก ภาษาอังกฤษ และภาษายุโรป (หลักสูตร 4,800 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาตะวันออก และภาษายุโรป (หลักสูตร 5,000 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

วิธีการชำระค่าเรียนโอนก่อนสมัคร

ชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-227390-3 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *