COURSES

*ปิดรับสมัครแล้ว* ออนไลน์รุ่นที่ 8
ออนไลน์รุ่น 8 ปิดรับสมัครแล้ว ติดตามออนไลน์รุ่น 9 ได้เร็วๆนี้ ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N L I N E รุ่นที่ 8 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน
Read more.
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Preparation for Graduate Studies) รุ่นที่ 9
ปิดรับสมัครแล้ว! รอติดตามรุ่นถัดไป
Read more.
ใบสมัครภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ + ใบสมัครภาษาอังกฤษ
Read more.
ใบสมัครภาษายุโรป (ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย อิตาเลียน โปรตุเกส)
ดาวน์โหลดแผ่นพับ + ใบสมัครภาษาสเปน รัสเซีย อิตาเลียน โปรตุเกส
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 9
Read more.
ประกาศเรื่องการให้บริการของศูนย์ภาษา
Read more.
ประกาศเรื่องการเรียนหลักสูตรรุ่น 79
ประกาศเรื่องการเรียนหลักสูตรรุ่น 79
Read more.