COURSES

เปิดรับสมัคร ONLINE รุ่น 12
เปิดรับสมัคร ONLINE รุ่น 12 “เรียนภาษาออนไลน์รุ่นที่ 12” ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N L I N E รุ่นที่ 12 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 ธันวาคม
Read more.
เปิดรับสมัคร ONSITE รุ่น 12
เปิดรับสมัคร ONSITE รุ่น 12 เร็วๆนี้ “เรียนภาษาออนไซต์รุ่นที่ 12” ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N S I T E รุ่นที่ 12 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1
Read more.
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Preparation for Graduate Studies) รุ่นที่ 9
ปิดรับสมัครแล้ว! รอติดตามรุ่นถัดไป
Read more.
ใบสมัครภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ + ใบสมัครภาษาอังกฤษ
Read more.
ใบสมัครภาษายุโรป (ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย อิตาเลียน โปรตุเกส)
ดาวน์โหลดแผ่นพับ + ใบสมัครภาษาสเปน รัสเซีย อิตาเลียน โปรตุเกส
Read more.
ประกาศตารางห้องเรียนและปฏิทินวันเรียนของศูนย์ภาษา รุ่น 11 ในรูปแบบ Onsite
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 9
Read more.
ประกาศเรื่องการให้บริการของศูนย์ภาษา
Read more.