ศูนย์ภาษา มก. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English for Communication

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 โดยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร English for Communication ให้กับบุคลากรสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ซึ่งศูนย์ภาษาได้จัดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ และ เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาต่างๆถึง 16 ภาษา หากสนใจจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 02 942 8888-9 และ สามารถดูรายละเอียดภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์ภาษา มก.