ออนไลน์รุ่นที่ 7 กับ “ออนไลน์เด็ด「7️」ย่านน้ำ “

ออนไลน์รุ่นที่ 7 กับ “ออนไลน์เด็ด「7️」ย่านน้ำ

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N L I N E รุ่นที่ 7

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 สมัครผ่าน google forms

เรียน 4 กันยายน 64 ถึง 26 ตุลาคม 64 / 30 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง

Early Bird ไดเรับส่วนลด 200 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2564

โบรชัวร์ออนไลน์รุ่นที่ 7 เรียนภาษาออนไลน์รุ่นที่ 7 กับ KU Lang

รายละเอียดต่างๆ ขั้นตอนการสมัครและแนวทางการเรียนการสอน รุ่น 7

สำหรับหลักสูตร Conversation ผู้เรียนสามารถลงเลือกตามระดับของตนเองได้เลย ไม่มีการทดสอบวัดระดับ

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน (หลักสูตร 2,600 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

https://forms.gle/25CVCN4vcQH3nG9X6

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ อิตาเลียน เยอรมัน รัสเซีย โปรตุเกส(หลักสูตร 3,000 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

https://forms.gle/FKrVdVitUoWVpy1f6

สมัครเรียนภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม (หลักสูตร 2,600 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

https://forms.gle/UkVqDzV6u7fXP7DF6

สมัครเรียนภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม เขมร พม่า และอินโดนีเซีย (หลักสูตร 3,000 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

https://forms.gle/hw7TRepoUDuAVXHK9

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *