ประกาศห้องเรียน รุ่นที่ 78 และรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Conversation กับ English Skills for Business

ประกาศห้องเรียน และ ตึกเรียน ของหลักสูตรภาษาของ KU Lang รุ่น 78 ทุกหลักสูตร ทุกภาษา และประกาศผลการจัดกลุ่มระดับการเรียนหลักสูตร English Conversation และ English Skills for Business สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ครับ

Leave a comment

Your email address will not be published.