ปิดรับสมัครแล้ว รอติดตามรุ่นถัดไป English Preparation for Graduate Studies

ปิดรับสมัครแล้ว รอติดตามรุ่นถัดไป

โครงการ English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 10

***ช่องทางการสมัครและชำระเงิน
1. กรอกรายละเอียดในฟอร์มใบสมัครนี้พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
2. การชำระเงิน โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 235-227390-3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

link การสมัคร

Leave a comment

Your email address will not be published.