“สวัสดีอาเซียน” ณ ศูนย์ภาษา มก.

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี โดยผู้สื่อข่าวต่างประเทศ นายกิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ ได้ถ่ายทำรายการ “สวัสดีอาเซียน” ณ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อเกี่ยวกับ “การเรียนภาษาเวียดนามของคนไทย” ด้วยการเก็บภาพบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาเวียดนามให้กับชาวไทยทั้งในระดับนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งทำการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน และผู้เรียนในชั้นอีกด้วย ศูนย์ภาษา มก. ได้จัดการเรียนการสอนภาษาเวียดนามมาทั้งหมด 18 รุ่น ทั้งนี้มีผู้สนใจเรียนภาษาเวียดนามมาโดยตลอด
นอกจากการเรียนการสอนภาษาเวียดนามแล้ว ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้จัดโครงการอบรมภาษาเพื่อให้นิสิต นักศึกษา และสนใจทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ถึง 16 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น เขมร สเปน เยอรมัน เกาหลี เวียดนาม รัสเซีย พม่า บาฮาซาอินโดนีเซีย โปรตุเกส อารบิก และภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ โดยวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้และประสบการณ์การสอนเป็นอย่างดี ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเรียนภาคการศึกษาต่อไประหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึง 4 มกราคม 2561 และเริ่มเรียนในวันที่ 27 มกราคม ถึง 6 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Facebook ศูนย์ภาษา มก. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02 942 8888-9