โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ (กรมส่งเสริมการเกษตร)


โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ (กรมส่งเสริมการเกษตร)
หลักสูตร Basic English Grammar & English for Effective Communication
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ห้อง 103

ภาพกิจกรรม หลักสูตร Basic English Grammar & English for Effective Communication

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์ภาษา มก.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 942 8888-9

#KULang