กิจกรรมบวงสรวงและทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2562


เมื่อเวลา 08.06 น. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา อาจารย์พิวัฒน์  หิตกร พร้อมทั้งอดีตผู้อำนวยการศูนย์ภาษา ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ บุคลากรศูนย์ภาษา และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบวงสรวงและทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งนี้คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทำบุญในครั้งนี้ด้วย

#kulang

#ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์