ปิดรับสมัครแล้ว ONLINE รุ่น 14 รอติดตามรุ่นถัดไป

“เรียนภาษาออนไลน์รุ่นที่ 14”

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N L I N E รุ่นที่ 14

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2566 สมัครผ่าน google forms

*เรียน 5 สิงหาคม 2566 ถึง 15 ตุลาคม 2566 รวม 30 ชั่วโมง*

โบรชัวร์ออนไลน์รุ่นที่ 14 https://drive.google.com/file/d/1NcwSCT2TURpt1t5DhiqgM1LlmFbXIr9-/view?usp=sharing

สำหรับหลักสูตร Conversation ผู้เรียนสามารถลงเลือกตามระดับของตนเองได้เลย ไม่มีการทดสอบวัดระดับ

สมัครเรียนภาษาตะวันออก ภาษาอังกฤษ และภาษายุโรป (หลักสูตร 2,800 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

https://forms.gle/2AS2QoyyXw62a1tv9

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาตะวันออก และภาษายุโรป (หลักสูตร 3,000 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

https://forms.gle/Z5YcA5ojA7yL6s297

วิธีการชำระค่าเรียนโอนก่อนสมัคร

ชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-227390-3 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *