ใบสมัครภาษาอังกฤษ

ปิดรับสมัครแล้ว

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป  รุ่นที่ 78 (ภาษาอังกฤษ)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครผ่าน google forms


หลักสูตร/ทีมผู้สอนวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไป
Elementary Conversation

เสาร์09.00 - 12.15 น.
Pre-Intermediate Conversation
เสาร์13.00 - 16.15 น.
Intermediate Conversation เสาร์09.00 - 12.15 น.
Upper Intermediate Conversationเสาร์13.00 - 16.15 น.
Basic English Grammar
เสาร์09.00 - 12.15 น.
Grammar in Real Life เสาร์13.00 - 16.15 น.
TOEIC Preparation เสาร์13.00 - 16.15 น.
IELTS Preparation
เสาร์09.00 - 12.15 น.
KU-EPT Preparation
เสาร์13.00 - 16.15 น.
TOEFL Preparation

เสาร์09.00 - 12.15 น.
Basic Writing
เสาร์09.00 - 12.15 น.
English for
Academic Writing Skills
เสาร์
13.00 - 16.15 น.
Paraphasing : Sharpen Your Academic Writing Skills for Higher Educationเสาร์13.00 - 16.15 น.
Fundamental English Thesis Writingเสาร์09.00 - 12.15 น.
Conversation for Effective Business Communication
เสาร์09.00 - 12.15 น.
Presentations in English เสาร์09.00 - 12.15 น.
Everyday Englishเสาร์09.00 - 12.15 น.

 

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา มก. เพิ่มเติม สามารถ download แผ่นพับ (โบรชัวร์)
ได้ที่ หรือโทร. 02-9428888-9

 

การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาระหว่างที่มีการอบรมเนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมกรุณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์เป็นประจำ