ศูนย์ภาษา มก. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้อบรมโครงการ เทคนิคล่ามพูดตาม รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 โดยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคล่ามพูดตามรุ่นที่ 1 โปรดติดตามโครงการที่น่าสนใจซึ่ง ศูนย์ภาษา มก. จะจัดขึ้น เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการใช้ภาษาต่างถึง 16 ภาษา และ การเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความชำนาญการในการใช้ภาษา หรือ สามารถติดต่อ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากสนใจจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม ได้ที่ 02 942 8888-9 และ สามารถดูรายละเอียดการฝึกอบรมภาษาต่างๆถึง 16 ภาษา ซึ่งจะเปิดรับสมัครการศึกษาถัดไปเร็วๆนี้ สามารถติดตามรายละเอียดภาพถ่ายได้จาก  Facebook ศูนย์ภาษา มก.