KU-EXITE INTENSIVE COURSE

KU-EXITE INTENSIVE COURSE

เทคนิคในการทำข้อสอบ KU-EXITE ทั้งสามพาร์ท แบบเข้มข้น สอนสดผ่าน ZOOM

โดยวิทยากรคุณภาพที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ

ราคา 499 บาท

link การสมัคร https://forms.gle/KL3Rxk1YaGVY12TX7 หรือ scan QR Code ด่านล่าง

เรียนรอบละ 9 ชั่วโมง

วันที่ 1 วันเสาร์ (6 ชั่วโมง)

09.00-12.00 Reading Comprehension

13.00 – 16.00 Listening Techniques

วันที่ 2 วันอาทิตย์ (3 ชั่วโมง)

09.00-12.00 Grammar and Structure

ตารางเรียน

รอบที่ 1 เรียนวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565

รอบที่ 2 เรียนวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565

รอบที่ 3 เรียนวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565

รอบที่ 4 เรียนวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565

วิธีการชำระค่าเรียนโอนก่อนสมัคร

ชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-227390-3 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *