ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป  รุ่นที่ 78

สมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

เรียนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564  (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิต ม.เกษตร รับชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั้วโมง

สำหรับหลักสูตร Conversation และ English Skills for Business ในรุ่น 78 นี้ ทดสอบวัดระดับในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

ขั้นตอนการสมัครเรียนโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 78

    ***สามารถสมัครได้ที่นี่ (ภาษาอังกฤษ) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2yOdfFKFXmqsRPWO–gxcy8lbjKEn_E2WYQ3UJa6M0FGTqw/viewform

    ***สามารถสมัครได้ที่นี่ (ภาษายุโรป) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsObQdZPiDqnrql3nAmcT1aUYUP-7aeGGHf06Iy8XM_ELp2w/viewform

    ***สามารถสมัครได้ที่นี่ (ภาษาเอเชีย) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY3KDDqg8dkZtm1b7oqt1dHZr3JLm5szr-a48CNoHUFKTYHg/viewform

วิธีการชำระค่าเรียน โอนก่อนสมัคร

  1. ชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-227390-3 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ดูตารางห้องเรียนได้ที่บอร์ดหน้าห้องสำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) ในวันแรกที่เรียน หรือติดตามประกาศห้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา และ Facebook ศูนย์ภาษา มก.