แผนที่อาคารเรียน ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ เรื่องการจอดรถสำหรับผู้มาเรียนศูนย์ภาษาฯ วันเสาร์

เนื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในระหว่างการปรับภูมิทัศน์ และไม่สามารถมีที่จอดรถโดยรอบคณะเพียงพอต่อจำนวนผู้มาเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเสาร์เช้าและวันเสาร์บ่าย ศูนย์ภาษาจึงขอแนะนำให้ผู้เรียนนำรถส่วนบุคคลไปจอดยังอาคารจอดรถ 1 และอาคารจอดรถ 2 ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ ด้านทางเข้าออกถนนงามวงศ์วาน ดูตามผังอาคารจอดรถด้านบน และสายรถสวัสดิการศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย

โดยศูนย์ภาษาจะจัดรถรับ-ส่ง นำผู้เรียนจากอาคารจอดรถมายังอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) จำนวน 2 คัน ตามเวลาดังนี้

  • ในช่วงเสาร์เช้าให้บริการรับผู้เรียนจากอาคารจอดรถไป มน.4 เวลา 8.30-9.15 น.
  • ในช่วงเสาร์เช้าให้บริการรถส่งผู้เรียนจาก มน.4 ไปอาคารจอดรถ เวลา 12.00-12.30 น.
  • ในช่วงเสาร์บ่ายให้บริการรับผู้เรียนจากอาคารจอดรถไป มน.4 เวลา 12.30-13.15 น.
  • ในช่วงเสาร์บ่ายให้บริการรถส่งผู้เรียนจาก มน.4 ไปอาคารจอดรถ 1 เวลา 16.00-16.30 น.

ส่วนผู้เรียนวันธรรมดาและวันอาทิตย์ สามารถจอดรถโดยรอบตึกมนุษยศาสตร์ 1-4 ได้ตามปกติ