โครงการอบรมเทคนิคล่ามพูดตาม รุ่นที่ 2

กลับมาตามคำเรียกร้อง!!!  “โครงการอบรมล่ามพูดตาม ครั้งที่ 2” เปิดอบรมวันเสาร์-อาทิตย์ 10-11 มีนาคม และเสาร์ที่ 17 มีนาคมนี้ เวลา 9.00-16.00 น. รวม 18 ชั่วโมง สอนโดย อ.อภิชาต เพิ่มชวลิต ประสบการณ์ล่ามระดับชาติและนานาชาติ กว่า 20 ปี เช่น ล่ามภาษาฝรั่งเศสให้ยูเนสโก้ ลอรีอัล ปารีส การรถไฟแห่งประเทศฝรั่งเศส FAO ฯลฯ เป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง อาทิ ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ศิลปากร ม.รามคำแหง ม.กรุงเทพ ฯลฯ จบคอร์สท่านจะได้ัรับเกียรติบัตรจากศูนย์ภาษา มก. สมัครเรียนวันนี้-28 กุมภาพันธ์นี้ พิเศษค่าลงทะเบียนเพียง 5,300 บาท พร้อมเอกสารประกอบการเรียน อาหารกลางวัน น้ำดื่ม ชากาแฟ อาหารว่างเช้า-บ่าย ลงทะเบียนหลังจากนี้ ราคาปกติ 5,500 บาท สนใจสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน หลักสูตร English Preparation for Graduate Studies

“โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Preparation for Graduate Studies”     รายชื่อผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 70 จำนวน 47 คน   ศูนย์ภาษา มก. จัดโครงการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร “English Preparation for Graduate Studies.” ผู้ผ่านการอบรม และมีผลคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปสามารถใช้ผลดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ม.เกษตรได้