ประกาศด่วน

สำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรของศูนย์ภาษา และผู้เข้าทดสอบ หลักสูตร Conversation และ English Skills for Business ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ซึ่งตรงกับงาน เกษตรแฟร์ และ การจราจรจะค่อนข้างติดขัด รวมไปถึงจะมีการปิดเส้นทางในมหาวิทยาลัยหลายจุด ศูนย์ภาษาขอให้ทุกท่านเข้ามาที่ศูนย์ภาษา “โดยใช้ประตูด้านถนนวิภาวดี” และ Print รูปนี้ออกมาเพื่อใช้แสดงต่อ รปภ. ในการผ่านเส้นทางเข้ามายังศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ศูนย์ภาษาขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

โครงการ English, Chinese, and Computer Skills for Kids (3 in 1)

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร โครงการ “English, Chinese, and Computer Skills for Kids (3 in 1)”   สำหรับผู้เรียนอายุ 8 – 12 ปี ราคา 14,400 บาท (ราคารวมค่าเอกสาร ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน อาหารว่างวันละ 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตร) เริ่มเรียนวันพุธที่ 20 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562  เวลา 9.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น. ภาษาอังกฤษ 27 ชั่วโมง ภาษาจีน 27 ชั่วโมง และ ทักษะทางคอมพิวเตอร์

English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 3

โครงการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร “English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 3” สำหรับภาคการศึกษาใหม่ ผู้ผ่านการอบรม และมีผลคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปสามารถใช้ผลดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ม.เกษตรได้ ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 (สามารถโอนเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด) เรียน 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 มกราคม 2562 (วันละ 6 ชั่วโมง) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9428888-9 ขั้นตอนการสมัครเรียน ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ PDF หรือ MS WORD กรอกใบสมัครและรายละเอียดให้ครบถ้วน  (ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษกรอกตัวพิมพ์ใหญ่) การชำระเงินผ่านธนาคาร ส่งหลักฐานการสมัครเรียนและหลักฐานการชำระเงินภายในภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้โอนเท่านั้น (กรณีที่หลักสูตรเต็มหรือหลักสูตรเปิดไม่ได้ทางศูนย์ภาษาจะดำเนินการคืนเงิน ) ในกรณีที่ต้องการให้ออกใบเสร็จในนามบริษัท กรุณาแจ้งรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ต้องการให้ออกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หากเกิดข้อผิดพลาดจากการที่ผู้สมัครไม่ได้แจ้งล่วงหน้า จะสามารถทำการไขด้วยลายมือผู้ออกใบเสร็จได้เท่านั้น (ชื่อ+ที่อยู่บริษัท+เลขกำกับภาษี) วิธีการชำระค่าเรียน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ ยื่นใบสมัครพร้อมกับชำระเงินสดได้ที่ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์