Download – KU-Lang ศูนย์ภาษา มก.

รับสมัครโครงการ English Preparation for Graduate Studies รุ่น 3

โครงการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร “English Preparation for Graduate Studies รุ่น 3” ผู้ผ่านการอบรม และมีผลคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปสามารถใช้ผลดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ม.เกษตรได้ ขั้นตอนการสมัครเรียน สมัครเรียนด้วยตนเองพร้อมชำระเงินสด ถึง 1 สิงหาคม 2561  อบรม วันที่ 4, 5, 18, 19, 25, 26 สิงหาคม 2561   (วันละ 7 ชั่วโมง) ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ PDF  หรือ MS WORD กรอกใบสมัครและรายละเอียดให้ครบถ้วน  (ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษกรอกตัวพิมพ์ใหญ่) ส่งหลักฐานการสมัครเรียนและหลักฐานการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดให้โอนเท่านั้น (กรณีที่หลักสูตรเต็มหรือหลักสูตรเปิดไม่ได้ทางเราจะคืนเงินให้ ) ในกรณีที่ต้องการให้ออกใบเสร็จในนามบริษัท กรุณาแจ้งรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ต้องการให้ออกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หารเกิดข้อผิดพลาดจากการที่ผู้สมัครไม่ได้แจ้งล่วงหน้า จะสามารถทำการไขด้วยลายมือผู้ออกใบเสร็จได้เท่านั้น (ชื่อ+ที่อยู่บริษัท+เลขกำกับภาษี) วิธีการชำระค่าเรียน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ ยื่นใบสมัครพร้อมกับชำระเงินสดได้ที่ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

ประกาศผลการเรียน English Preparation for Graduate Studies รุ่น 2

ประกาศผลการเรียน โครงการ “English Preparation for Graduate Studies รุ่น 2”   รายชื่อผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 70     **** ผู้ผ่านการอบรม โปรดนำบัตรประชาชน มารับใบประกาศนียบัตรด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผลคะแนนสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปีหลังจากวันที่ลงในใบประกาศ” ผู้ผ่านการอบรม และมีผลคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปสามารถใช้ผลดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ม.เกษตรได้ สามารถเยี่ยมชมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์