English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 4

โครงการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร “English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 4” ผู้ผ่านการอบรม และมีผลคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปสามารถใช้ผลดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ม.เกษตรได้ เริ่มรับสมัครวันที่ 12 มีนาคม – 22 เมษายน 2562 (สามารถโอนเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด) เรียนวันที่ 4, 5, 11, 12, 25, 26, พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2562 (วันละ 6 ชั่วโมง) (ประกาศผลการอบรมทางเวปไซด์ศูนย์ภาษา วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9428888-9 ขั้นตอนการสมัครเรียน ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ PDF หรือ MS WORD กรอกใบสมัครและรายละเอียดให้ครบถ้วน  (ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษกรอกตัวพิมพ์ใหญ่) การชำระเงินผ่านธนาคาร ส่งหลักฐานการสมัครเรียนและหลักฐานการชำระเงินภายในภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้โอนเท่านั้น (กรณีที่หลักสูตรเต็มหรือหลักสูตรเปิดไม่ได้ทางศูนย์ภาษาจะดำเนินการคืนเงิน ) ในกรณีที่ต้องการให้ออกใบเสร็จในนามบริษัท กรุณาแจ้งรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ต้องการให้ออกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ประกาศผลการอบรม “English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 3”

ประกาศผลการอบรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 3” ผู้สอบผ่านติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยรับผลการอบรมด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน รายชื่อผู้ผ่านการอบรม “English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 3” #kulang #ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

โครงการ English, Chinese, and Computer Skills for Kids (3 in 1)

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร โครงการ “English, Chinese, and Computer Skills for Kids (3 in 1)”   สำหรับผู้เรียนอายุ 8 – 12 ปี เริ่มเรียนวันพุธที่ 20 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562  เวลา 9.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น. ราคา 14,400 บาท (ราคารวมค่าเอกสาร ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน อาหารว่างวันละ 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตร) ภาษาอังกฤษ 27 ชั่วโมง ภาษาจีน 27 ชั่วโมง และ ทักษะทางคอมพิวเตอร์