โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Preparation for Graduate Studies) รุ่นที่ 9

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Preparation for Graduate Studies) รุ่นที่ 9 รับสมัคร 10 พ.ค. 2564 ถึง 10 มิ.ย. 2564 เรียนวันที่ 20 / 26 / 27 มิถุนายน 2564 วันที่ 3 / 4 / 10 / 11 กรกฎาคม 2564 ทั้งหมด 7 วัน วันละ 6 ชม. รวม 42 ชม. เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00