โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป  รุ่นที่ 74

ศูนย์ภาษา มก. เปิดรับสมัครวันที่ 25 มีนาคม – 25 เมษายน 2562

(โอนเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด)

และเริ่มเรียนวันที่ 11 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2562 (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิต ม.เกษตร รับชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั้วโมง

ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 100 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-942-8888 – 9

 สำหรับหลักสูตร Conversation และ English Skills for Business เพื่อจัดระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม และไม่ต้องทำการทดสอบใหม่เพื่อต่อระดับ

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2562
เวลา  13.00 – 15.00 น.
ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) คณะมนุษยศาสตร์ 4 ชั้น 5

**หากท่านไม่สามารถเข้ารับการทดสอบตามวัน – เวลาที่ระบุไว้ข้างต้น จะต้องชำระเงินเพิ่มอีก 200 บาท เพื่อทำการจัดทดสอบรอบพิเศษ**

ขั้นตอนการสมัครเรียนโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป  รุ่นที่ 74

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ เมนูดาวน์โหลด
  2. กรอกใบสมัครและรายละเอียดให้ครบถ้วน (กรณีมีส่วนลด ให้แนบสำเนาส่วนลดมาพร้อมหลักฐานการสมัครเรียน)
  3. ยื่นใบสมัครและชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดให้โอนเท่านั้น (กรณีที่หลักสูตรเต็มหรือหลักสูตรเปิดไม่ได้ทางเราจะคืนเงินให้ หรือสามารถแจ้งเพื่อเปลี่ยนหลักสูตรเรียนในโครงการภาษาเดียวกันได้)
  4. ในกรณีที่ต้องการให้ออกใบเสร็จในนามบริษัท กรุณาแจ้งรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ต้องการให้ออกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หารเกิดข้อผิดพลาดจากการที่ผู้สมัครไม่ได้แจ้งล่วงหน้า จะสามารถทำการแก้ไขด้วยลายมือผู้ออกใบเสร็จได้เท่านั้น (ชื่อ+ที่อยู่บริษัท+เลขกำกับภาษี)

วิธีการชำระค่าเรียน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  1. ยื่นใบสมัครพร้อมกับชำระเงินสดได้ที่ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) ชั้น 1 ห้อง 100 หรือ
  2.   ชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-227390-3 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

***(กรณีชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อนำมาแลกใบเสร็จในวันแรกที่เรียน และต้องยืนยันการสมัครกับทางศูนย์ภาษา ผ่าน Fax หรือ E-mail ดังนี้)***

(โปรดเลือกส่ง Fax หรือ E-mail อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 02-9428887
  • E-mail ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ lang_hum@hotmail.com

***กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติได้รับส่วนลด ต้องมายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและชำระเงินสดที่ศูนย์ภาษาเท่านั้น***

ดูตารางห้องเรียนได้ที่บอร์ดหน้าห้องสำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) ในวันแรกที่เรียน หรือติดตามประกาศห้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา และ Facebook ศูนย์ภาษา มก.