** ศูนย์ภาษา มก. เปิดรับสมัคร อบรมภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป นิสิต นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคต้น 2561 **

ขั้นตอนการสมัครเรียนภาคต้น 2561

ปิดรับการโอนเงิน สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเงินสด ที่สำนักงานศูนย์ภาษา

ชำระเงินสดปิดรับการโอนเงิน ระหว่างวันที่ 20-24 ส.ค. 61 ถึง 18.00 น.

และเริ่มเรียนวันที่ 25 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับ 39 ชั่วโมงกิจกรรม

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ เมนูดาวน์โหลด
  2. กรอกใบสมัครและรายละเอียดให้ครบถ้วน (กรณีมีส่วนลด ให้แนบสำเนาส่วนลดมาพร้อมหลักฐานการสมัครเรียน)
  3. ยื่นใบสมัครและชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดให้โอนเท่านั้น (กรณีที่หลักสูตรเต็มหรือหลักสูตรเปิดไม่ได้ทางเราจะคืนเงินให้ หรือสามารถแจ้งเพื่อเปลี่ยนหลักสูตรเรียนในโครงการภาษาเดียวกันได้)
  4. ในกรณีที่ต้องการให้ออกใบเสร็จในนามบริษัท กรุณาแจ้งรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ต้องการให้ออกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หารเกิดข้อผิดพลาดจากการที่ผู้สมัครไม่ได้แจ้งล่วงหน้า จะสามารถทำการไขด้วยลายมือผู้ออกใบเสร็จได้เท่านั้น (ชื่อ+ที่อยู่บริษัท+เลขกำกับภาษี)

วิธีการชำระค่าเรียน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ 

ปิดรับการโอนเงิน

  1. ยื่นใบสมัครพร้อมกับชำระเงินสดได้ที่ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) ชั้น 1 ห้อง 100 หรือ
  2. ชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-227390-3 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

***(กรณีชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อนำมาแลกใบเสร็จในวันแรกที่เรียน และต้องยืนยันการสมัครกับทางศูนย์ภาษา ผ่าน Fax หรือ E-mail ดังนี้)***

(โปรดเลือกส่ง Fax หรือ E-mail อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 02-9428887
  • E-mail ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ lang_hum@hotmail.com

***กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติได้รับส่วนลด ต้องมายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและชำระเงินสดที่ศูนย์ภาษาเท่านั้น***

สามารถดูตารางห้องเรียนได้ที่บอร์ดหน้าห้องสำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) ในวันแรกที่เรียน หรือติดตามประกาศห้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา และFacebook ศูนย์ภาษา มก.