ตารางวันเรียนศูนย์ภาษา มก. ประจำภาคฤดูร้อน 2561 (26 พ.ค. – 11 ส.ค. 2561)

ศูนย์ภาษา มก. เริ่มเรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 26 พฤษภาคม – 11 สิงหาคม 2561วันเสาร์ (3.30 ชั่วโมง)- วันอาทิตย์ (4 ชั่วโมง)วันจันทร์-ศุกร์ (ในเวลาราชการ รอบเช้า 9.00 – 12.00 และ รอบบ่าย 13.00 – 16.00)