ตารางวันเรียนศูนย์ภาษา มก. ประจำภาคปลาย 2560 (27 ม.ค. – 6 พ.ค. 2561)

ศูนย์ภาษา มก. เริ่มเรียน วันที่ 27 มกราคม – 6 พฤษภาคม 2561วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (วันละ 3 ชั่วโมง 15 นาที)วัน จันทร์ – พฤหัส (วันละ 2 ชั่วโมง) 17.30-19.30 น.