ตารางวันเรียนศูนย์ภาษา มก. ประจำภาคต้น 2561 (25 ส.ค. – 25 พ.ย. 2561)

ศูนย์ภาษา มก. เริ่มเรียนภาคต้น วันที่ 25 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชั่วโมง)วันจันทร์-วันพุธ และ วันคาร-วันพฤหัส วันละ 2 ชั่วโมงวันเสาร์รอบละ (3.30 ชั่วโมง)- วันอาทิตย์ (3.30 ชั่วโมง)