ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมีนาคม 2566

1. การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ครั้งที่ 3/2566

สอบวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 – 12.00 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566

.
.

2. การทดสอบภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 7-8/2566 (วิทยาเขตบางเขน)

สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566

.
.

3. การทดสอบภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 9/2566 (วิทยาเขตกำแพงแสน)

สอบวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

เวลา 13.00 – 16.00 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2566

.
.

ท่านใดสนใจติดตามรายละเอียดตามรูปแนบหรือกด link นี้ได้เลย

https://kultc.human.ku.ac.th/

Leave a comment

Your email address will not be published.