เปิดรับสมัครแล้ว ONLINE รุ่น 15

“เรียนภาษาออนไลน์รุ่นที่ 15”

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N L I N E รุ่นที่ 15

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สมัครผ่าน google forms

*เรียน 13 ธันวาคม 2566 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 30 ชั่วโมง*

โบรชัวร์ออนไลน์รุ่นที่ 15 https://drive.google.com/file/d/1eDSb2weVKOdEFO5E1uua9VZu8lNg6rDM/view?fbclid=IwAR2wk8O9NS3UA9sRs2oWsUzk14jDREsuiHCLFdyls2CjYWVfmsitTQKWEUo

สำหรับหลักสูตร Conversation ผู้เรียนสามารถลงเลือกตามระดับของตนเองได้เลย ไม่มีการทดสอบวัดระดับ

สมัครเรียนภาษาตะวันออก ภาษาอังกฤษ และภาษายุโรป (หลักสูตร 2,800 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

https://forms.gle/YVMpYkNR5sSKcj248

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาตะวันออก และภาษายุโรป (หลักสูตร 3,000 บาท) ตาม link นี้ ⬇️

https://forms.gle/qmrXXL9jZwzKCLLc7

วิธีการชำระค่าเรียนโอนก่อนสมัคร

ชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-227390-3 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

Leave a comment

Your email address will not be published.