English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 3

โครงการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร “English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 3” สำหรับภาคการศึกษาใหม่ ผู้ผ่านการอบรม และมีผลคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปสามารถใช้ผลดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ม.เกษตรได้ ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 (สามารถโอนเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด) เรียน 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 มกราคม 2562 (วันละ 6 ชั่วโมง) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9428888-9 ขั้นตอนการสมัครเรียน ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ PDF หรือ MS WORD กรอกใบสมัครและรายละเอียดให้ครบถ้วน  (ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษกรอกตัวพิมพ์ใหญ่) การชำระเงินผ่านธนาคาร ส่งหลักฐานการสมัครเรียนและหลักฐานการชำระเงินภายในภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้โอนเท่านั้น (กรณีที่หลักสูตรเต็มหรือหลักสูตรเปิดไม่ได้ทางศูนย์ภาษาจะดำเนินการคืนเงิน ) ในกรณีที่ต้องการให้ออกใบเสร็จในนามบริษัท กรุณาแจ้งรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ต้องการให้ออกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หากเกิดข้อผิดพลาดจากการที่ผู้สมัครไม่ได้แจ้งล่วงหน้า จะสามารถทำการไขด้วยลายมือผู้ออกใบเสร็จได้เท่านั้น (ชื่อ+ที่อยู่บริษัท+เลขกำกับภาษี) วิธีการชำระค่าเรียน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ ยื่นใบสมัครพร้อมกับชำระเงินสดได้ที่ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศผลการเรียน English Preparation for Graduate Studies รุ่น 2

ประกาศผลการเรียน โครงการ “English Preparation for Graduate Studies รุ่น 2”   รายชื่อผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 70     **** ผู้ผ่านการอบรม โปรดนำบัตรประชาชน มารับใบประกาศนียบัตรด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ สำนักงานศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผลคะแนนสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปีหลังจากวันที่ลงในใบประกาศ” ผู้ผ่านการอบรม และมีผลคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปสามารถใช้ผลดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ม.เกษตรได้ สามารถเยี่ยมชมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตารางวันเรียนศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 [วันที่ 11 พ.ค. – 14 ก.ค. 62]

ตารางวันเรียนศูนย์ภาษานอกเวลาราชการ คณะมนุษยศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์รอบละ (4 ชั่วโมง)- วันอาทิตย์ (4 ชั่วโมง)ตารางวันเรียนศูนย์ภาษาในเวลาราชการ คณะมนุษยศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์-วันศุกร์ รอบละ 3 ชั่วโมง

ตารางวันเรียนศูนย์ภาษา มก. ประจำภาคปลาย 2561 (9 ก.พ. – 5 พ.ค. 2562)

ศูนย์ภาษา มก. เริ่มเรียน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 5 พฤษภาคม 2562วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (วันละ 3 ชั่วโมง 15 นาที)วัน จันทร์ – พฤหัส (วันละ 2 ชั่วโมง) 17.30-19.30 น.

ตารางวันเรียนศูนย์ภาษา มก. ประจำภาคฤดูร้อน 2561 (26 พ.ค. – 11 ส.ค. 2561)

ศูนย์ภาษา มก. เริ่มเรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 26 พฤษภาคม – 11 สิงหาคม 2561วันเสาร์ (3.30 ชั่วโมง)- วันอาทิตย์ (4 ชั่วโมง)วันจันทร์-ศุกร์ (ในเวลาราชการ รอบเช้า 9.00 – 12.00 และ รอบบ่าย 13.00 – 16.00)