เปิดรับสมัครแล้ว ONLINE รุ่น 15

“เรียนภาษาออนไลน์รุ่นที่ 15” ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N L I N E รุ่นที่ 15 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สมัครผ่าน google forms *เรียน 13 ธันวาคม 2566 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 30 ชั่วโมง* โบรชัวร์ออนไลน์รุ่นที่ 15 https://drive.google.com/file/d/1eDSb2weVKOdEFO5E1uua9VZu8lNg6rDM/view?fbclid=IwAR2wk8O9NS3UA9sRs2oWsUzk14jDREsuiHCLFdyls2CjYWVfmsitTQKWEUo สำหรับหลักสูตร Conversation ผู้เรียนสามารถลงเลือกตามระดับของตนเองได้เลย ไม่มีการทดสอบวัดระดับ สมัครเรียนภาษาตะวันออก ภาษาอังกฤษ และภาษายุโรป (หลักสูตร 2,800 บาท) ตาม link นี้ ⬇️ https://forms.gle/YVMpYkNR5sSKcj248 สมัครเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาตะวันออก และภาษายุโรป (หลักสูตร

เปิดรับสมัครแล้ว ONSITE รุ่น 15

“เรียนภาษาออนไซต์รุ่นที่ 15” ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป O N S I T E รุ่นที่ 15 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สมัครผ่าน google forms *เรียน 2 ธันวาคม 2566 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 36 ชั่วโมง* โบรชัวร์ออนไซต์รุ่นที่ 14 https://drive.google.com/file/d/1Tso8lAd8KgfgltrPrfkVhPqpz0xYyouK/view?fbclid=IwAR3HSdhkUvlJKky5_PW1cOqnR5BFXAie1z9XmCKgSoeVt6v9vO3ixZgVHsw สำหรับหลักสูตร Conversation ผู้เรียนสามารถลงเลือกตามระดับของตนเองได้เลย ไม่มีการทดสอบวัดระดับ สมัครเรียนภาษาตะวันออก ภาษาอังกฤษ และภาษายุโรป ตาม link นี้ ⬇️ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKfMZH0HusxmlZ5QaYWML4w513z_ze9DpYeIflpOq52BvOEQ/viewform วิธีการชำระค่าเรียนโอนก่อนสมัคร ชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์