ศูนย์ภาษา มก. รับสมัคร โครงการอบรมภาษาจีนกลาง

Chinese

 ** ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาจีนกลาง ประจำภาคต้น 2561 **

ปิดรับการโอนเงิน สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเงินสด ที่สำนักงานศูนย์ภาษา

วันที่ 9, 10 ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 18.00 น.

วันแม่แห่งชาติ 11, 12, 13 ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 15.00 น.

วันที่ 14, 15, 16, 17, ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 18.00 น.

วันที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 12.00 และ 13.00 – 14.00 น.

และเริ่มเรียนวันที่ 25 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับ 39 ชั่วโมงกิจกรรม

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนระหว่าง 25 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชั่วโมง)
ภาษาจีน 1อังคาร-พฤหัส17.30-19.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
เสาร์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
เสาร์13.00-16.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
อาทิตย์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
ภาษาจีน 2อังคาร-พฤหัส17.30-19.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
เสาร์09.00-12.30 น. เต็ม เต็ม
อาทิตย์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
ภาษาจีน 3เสาร์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
อาทิตย์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
ภาษาจีน 4วันเสาร์09.00-12.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
ภาษาจีน 5วันเสาร์09.00-12.30 น.4,700 บาท4,500 บาท
ภาษาจีน 6วันเสาร์09.00-12.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
สนทนาภาษาจีน 1วันเสาร์13.00-16.30 น.4,500 บาท4,500 บาท
สนทนาภาษาจีน 2วันเสาร์13.00-16.30 น.4,500 บาท4,500 บาท
สนทนาภาษาจีน 3อังคาร-พฤหัส17.30-19.30 น.4,500 บาท4,500 บาท
วันเสาร์13.00-16.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
ภาษาจีนผ่านสื่อ HOT !!!
จำกัดเพียง 20 ท่าน
วันเสาร์13.00-16.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
การเขียนพู่กันจีน HOT !!!
จำกัดเพียง 20 ท่าน
วันเสาร์13.00-16.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
การอ่านนิทานจีน HOT !!!
จำกัดเพียง 20 ท่าน
วันเสาร์13.00-16.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการบิน HOT !!!
จำกัดเพียง 20 ท่าน
วันเสาร์13.00-16.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว HOT !!!
จำกัดเพียง 20 ท่าน
วันเสาร์13.00-16.30 น.4,700 บาท4,700 บาท

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาจีน ศูนย์ภาษา มก. เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)

ได้ที่ Download เอกสารการสมัครเรียนภาษาจีน ศูนย์ภาษา มก.  หรือโทร. 02-9428888-9