Khmer

** ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาเขมร ประจำภาคฤดูต้น 2561 **

ปิดรับสมัครภาคต้น 2561

ชำระเงินสดปิดรับการโอนเงิน ระหว่างวันที่ 20-24 ส.ค. 61 ถึง 18.00 น.

และเริ่มเรียนวันที่ 25 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับ 39 ชั่วโมงกิจกรรม

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนระหว่าง 25 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชั่วโมง)
ภาษาเขมร I HOT !!!
วันเสาร์09.00-12.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
การสนทนาภาษาเขมร I HOT !!!
วันเสาร์13.00-16.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาเขมร เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)

ได้ที่  Download เอกสารการสมัครเรียนภาษาเขมร ศูนย์ภาษา มก.  หรือโทร. 02-9428888-9