Korean

** ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาเกาหลี ประจำภาคต้น 2561**

ปิดรับสมัครภาคต้น 2561

ชำระเงินสดปิดรับการโอนเงิน ระหว่างวันที่ 20-24 ส.ค. 61 ถึง 18.00 น.

และเริ่มเรียนวันที่ 25 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับ 39 ชั่วโมงกิจกรรม

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนระหว่าง 25 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชั่วโมง)
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น Iอังคาร-พฤหัส09.00-12.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
วันเสาร์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
วันเสาร์13.00-16.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
วันอาทิตย์09.00-12.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น IIจันทร์-พุธ09.00-12.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
วันเสาร์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
วันเสาร์13.00-16.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
วันอาทิตย์09.00-12.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น IIIวันเสาร์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น IVวันเสาร์13.00-16.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
ภาษาเกาหลีขั้นกลาง Iวันเสาร์13.00-16.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
ภาษาเกาหลีขั้นกลาง IIวันเสาร์13.00-16.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
ภาษาเกาหลีขั้นกลาง IIIวันเสาร์13.00-16.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
ภาษาเกาหลีขั้นกลาง IVวันเสาร์13.00-16.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาเกาหลี ศูนย์ภาษา มก. เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)

ได้ที่ Download เอกสารการสมัครเรียนภาษาเกาหลี ศูนย์ภาษา มก. หรือโทร. 02-9428888-9