French

 ** ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส ประจำภาคต้น 2561 **

ปิดรับสมัครภาคต้น 2561

ชำระเงินสดปิดรับการโอนเงิน ระหว่างวันที่ 20-24 ส.ค. 61 ถึง 18.00 น.

และเริ่มเรียนวันที่ 25 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับ 39 ชั่วโมงกิจกรรม

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนระหว่าง 25 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชั่วโมง)
สื่อสารภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน วันเสาร์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
สื่อสารภาษาฝรั่งเศสระดับกลางวันเสาร์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
สื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพวันเสาร์09.00-12.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววันเสาร์09.00-12.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาฝรั่งเศส ศูนย์ภาษา มก. เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)

ได้ที่  Download เอกสารการสมัครภาษาฝรั่งเศสศูนย์ภาษา มก.  หรือโทร. 02-9428888-9