French

ศูนย์ภาษา มก. เปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป  รุ่นที่ 75 (ภาษาฝรั่งเศส)

สมัครด้วยตนเอง ชำระเงินสด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 15 ส.ค. 62 ได้ที่สำนักงานศูนย์ภาษา

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

และเปิดรับสมัครวันหยุด 12 ส.ค. 62 เวลา 9.00 – 15.00 น.

 

 เรียนวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562  (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิต ม.เกษตร รับชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั้วโมง

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562  (36 ชม./1 หลักสูตร)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
อ.พลากร / อ. David
วันเสาร์09.00-12.15 น.หลักสูตรเต็มหลักสูตรเต็ม

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาฝรั่งเศส ศูนย์ภาษา มก. เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)

ได้ที่  Download เอกสารการสมัครภาษาฝรั่งเศสศูนย์ภาษา มก.  หรือโทร. 02-9428888-9 

การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาระหว่างที่มีการอบรมเนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมกรุณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์เป็นประจำ