ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย(Bahasa)

Bahasa Indonesia

** ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาพม่า ประจำภาคต้น 2561 **

ปิดรับการโอนเงิน สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเงินสด ที่สำนักงานศูนย์ภาษา

วันที่ 9, 10 ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 18.00 น.

วันแม่แห่งชาติ 11, 12, 13 ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 15.00 น.

วันที่ 14, 15, 16, 17, ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 18.00 น.

วันที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 12.00 และ 13.00 – 14.00 น.

และเริ่มเรียนวันที่ 25 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับ 39 ชั่วโมงกิจกรรม

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนระหว่าง 25 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชั่วโมง)
ภาษาอินโดนีเซีย I HOT !!!
จำกัดเพียง 20 ท่าน
วันเสาร์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาอินโดนีเซีย(Bahasa) เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)

ได้ที่  Download เอกสารการสมัครเรียนภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa) ศูนย์ภาษา มก.  หรือโทร. 02-9428888-9