ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น

Japanese

** ศูนย์ภาษา มก. รับสมัครโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น ประจำภาคต้น 2561 **  

ปิดรับการโอนเงิน สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเงินสด ที่สำนักงานศูนย์ภาษา

วันที่ 9, 10 ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 18.00 น.

วันแม่แห่งชาติ 11, 12, 13 ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 15.00 น.

วันที่ 14, 15, 16, 17, ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 18.00 น.

วันที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 12.00 และ 13.00 – 14.00 น.

และเริ่มเรียนวันที่ 25 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับ 39 ชั่วโมงกิจกรรม

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนระหว่าง 25 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2561 (39 ชั่วโมง)
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น Iจันทร์-พุธ17.30-19.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
อังคาร-พฤหัส17.30-19.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
เสาร์9.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
เสาร์13.00-16.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
อาทิตย์9.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น IIจันทร์-พุธ17.30-19.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
อังคาร-พฤหัส17.30-19.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
เสาร์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
เสาร์13.00-16.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
อาทิตย์9.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น IIIเสาร์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
อาทิตย์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น IVวันเสาร์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น Vวันเสาร์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น Iวันเสาร์09.00-12.30 น.4,500 บาท4,300 บาท
สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น IIวันเสาร์09.00-12.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น IIIอาทิตย์09.00-12.30 น. ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาญี่ปุ่น ศูนย์ภาษา มก. เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)

ได้ที่ Download เอกสารการสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่น ศูนย์ภาษา มก.  หรือโทร. 02-9428888-9