Portuguese

โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป  รุ่นที่ 74 (ภาษาโปรตุเกส)

ศูนย์ภาษา มก. เปิดรับสมัครวันที่ 25 มีนาคม – 25 เมษายน 2562

(โอนเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด)

และเริ่มเรียนวันที่ 11 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2562 (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิต ม.เกษตร รับชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั้วโมง

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2562 (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั้วโมง
ภาษาโปรตุเกสเบื้องต้น 1 อังคาร-พฤหัส17.30-19.30 น.ปิดหลักสูตรปิดหลักสูตร
เสาร์13.00-16.15 น.ปิดหลักสูตรปิดหลักสูตร

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาโปรตุเกสเพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)
ได้ที่ Download เอกสารการสมัครเรียนภาษาโปรตุเกส ศูนย์ภาษา มก. หรือโทร. 02-9428888-9 

การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาระหว่างที่มีการอบรมเนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมกรุณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์เป็นประจำ