Italian

โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป  รุ่นที่ 74 (ภาษาอิตาลี)

ศูนย์ภาษา มก. เปิดรับสมัครวันที่ 25 มีนาคม – 25 เมษายน 2562

(โอนเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด)

และเริ่มเรียนวันที่ 11 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2562 (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิต ม.เกษตร รับชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั้วโมง

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
ตารางเรียนนอกเวลาราชการ เริ่มเรียนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2562 (36 ชม./1 หลักสูตร) *** นิสิตรับชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั้วโมง
ภาษาอิตาเลียนเบื้องต้น 1 วันเสาร์13.00-16.30 น.ปิดหลักสูตรปิดหลักสูตร
ภาษาอิตาเลียนเบื้องต้น 2วันเสาร์09.00-12.30 น.ปิดหลักสูตรปิดหลักสูตร
สนทนาภาษาอิตาเลียน 1 วันเสาร์13.00-16.30 น.ปิดหลักสูตรปิดหลักสูตร
สนทนาภาษาอิตาเลียน 2 วันเสาร์09.00-12.30 น.ปิดหลักสูตรปิดหลักสูตร

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดการเรียนภาษาอิตาลี เพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)

ได้ที่  Download เอกสารการสมัครเรียนภาษาอิตาลี ศูนย์ภาษา มก.  หรือโทร. 02-9428888-9 

การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาระหว่างที่มีการอบรมเนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมกรุณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์เป็นประจำ