ตารางวันเรียนศูนย์ภาษา มก. ประจำภาคปลาย 2561 (9 ก.พ. – 5 พ.ค. 2562)

ศูนย์ภาษา มก. เริ่มเรียนภาคปลาย เริ่มเรียนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2562 (36 ชม./1 หลักสูตร)

วันจันทร์-วันพุธ และ วันอังคาร-วันพฤหัส วันละ 2 ชั่วโมง

วันเสาร์รอบละ (3.15 ชั่วโมง)- วันอาทิตย์ (3.15 ชั่วโมง)