ศูนย์ภาษา มก. จัดทดสอบระดับภาษาอังกฤษภาคต้น 2560

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-15.00 น. ณ อาคารจฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 5  โดยศูนย์ภาษา มก. จัดทดสอบระดับก่อนเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Conversation และ English Skills for Business  สำหรับภาคต้น 2560 เพื่อความเหมาะสมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เรียนภาษาต่างประเทศคลาสเรียนเล็กๆ คุณภาพสูงงงงงง สอนโดยเจ้าของภาษา ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ศูนย์ภาษา เริ่มเรียน วันที่ 19 สิงหาคม – 19 พฤศจิกายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 942 8888-9