ศูนย์ภาษา มก. จัดทดสอบระดับภาษาอังกฤษภาคต้น 2560

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-15.00 น. ณ อาคารจฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 5  โดยศูนย์ภาษา มก. จัดทดสอบระดับก่อนเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Conversation และ English Skills for Business  สำหรับภาคต้น 2560 เพื่อความเหมาะสมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เรียนภาษาต่างประเทศคลาสเรียนเล็กๆ คุณภาพสูงงงงงง สอนโดยเจ้าของภาษา ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ศูนย์ภาษา เริ่มเรียน วันที่ 19 สิงหาคม – 19 พฤศจิกายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 942 8888-9    

ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ภาษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรศูนย์ภาษา และคณะบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาระบบงานด้านบริหารจัดการ ทั้งนี้ได้หารือร่วมเกี่ยวกับ หลักสูตรภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ หลักสูตร Conversation หลักสูตรภาษาเกาหลี ฯลฯ ณ ศูนย์ภาษา อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

วันทดสอบวัดระดับ

วันทดสอบวัดระดับหลักสูตร Conversation และ หลักสูตร English Skills for Business โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานอาชีพ รุ่นที่ 54